«

»

DOPUNSKA NASTAVA ZA MATURANTE

Dopunska nastava za maturante održavat će se prema sljedećem rasporedu:

MATEMATIKA: PROF. KLJAKOVIĆ GAŠPIĆ

UTORAK: 10 00 – 13 00 (učionica 35)

SRIJEDA: 10 00 – 13 00 (učionicaM)

ČETVRTAK: 09 00 – 10 30 (učionica M)

FIZIKA: PROF. VIDOVIĆ KORDIĆ

UTORAK: 16 40 – 17 25 (kabinet fizike)

SRIJEDA: 12 25 – 14 45 (kabinet fizike)

PETAK: 12 25 – 14 45 (učionica M)

PORODILJSTVO: PROF. EFENDIĆ

UTORAK: 17 30 – 19 10 (strukovni kabinet)

ČETVRTAK: 17 30 – 20 00 (strukovni kabinet)

PETAK.  16 4 0 – 20 00 (strukovni kabinet)

KEMIJA: PROF. UDOVČIĆ

UTORAK: 19 10 – 20 00 (učionica 32)

SRIJEDA: 15 40 – 18 15 (kemijski kabinet )

ČETVRTAK: 15 40 – 18 15  (kemijski kabinet )

PETAK: 10 40 – 12 15  (kemijski kabinet)

KEMIJA: PROF. VALJAN

SRIJEDA: 08 45 – 11 30 (učionica M)

PETAK: 08 45 – 11 30 (učionica M)- sljedeći termin u dogovoru s nastavnikom

ENGLESKI: PROF. RUKELJ

UTORAK: 09 40 – 12 15 (učionica J)

SRIJEDA 7 30 – 18 15 (strukovni kabinet)

ČETVRTAK: 10 40 – 13 10 (učionica J)

PETAK: 10 40 – 13 10  (učionica J)

 

dopunsk