PEPAS

PEPAS  u  Veterinarskoj školi (VŠZ)
Nakon završetka IPA projekta 2010/2011 „Implementacija novih kurikuluma“,  VŠZ  je nastavila sustavno modernizirati metode poučavanja i nadogradnje kurikuluma. Nabavom nove didaktičke opreme bilo je neophodno unaprijediti tehnike poučavanja i osigurati učenicima više praktične nastave u prostorima škole.
Iz tog razloga  posjetili smo Biotehnički obrazovni centar u Ljubljani koji obrazuje veterinarske tehničare i već nekoliko godina primjenjuje Pepas sistem u izvođenju praktične nastave.
Pepas sistem je sustav procjene i vrednovanja izvođenja praktične nastave zasnovane na ishodima učenja svrstanih u 13 kompetencija.  Primjenjuje se od 2008 u većini zemalja Europe. Sustav omogućuje postizanje propisanih kompetencija oglašenih na web stranici ACOVENA-e  (Acreditation Committee for Veterinary Nurse Education).  Navedene se kompetencije mogu postići preko 100 praktičnih zadataka koji se uvježbavaju i ocjenjuju sukladno OSCE s sistemu vrednovanja (sistem vrednovanja objektivnih kliničkih zadataka).
Tako je i naša škola već prošle školske godine započela vježbanje i ocjenjivanje po ovom sistemu. Već nakon nekoliko mjeseci uočili smo pozitivne promjene ne samo kod učenika već i kod nastavnika praktične nastave. Uvođenjem ovog standardiziranog sistema vrednovanja učenici lakše i postepenije svladavaju praktične vještine i postižu kompetencije prema europskim standardima dok nastavnici lakše ocjenjuju zadane vještine.
Na ovaj način pokušavamo ostvariti ravnotežu između teoretske i praktične nastave i korelaciju među strukovnim predmetima.
Kate & Ivana

 

 

www.pepas.net