Aktivnosti

Izvannastavne aktivnosti
1.Kreativna grupa
2.Volonteri
3.Poduzetnička grupa
4.Bibliotekarska grupa
5.Njega kućnih ljubimaca
6.Novinarska grupa
7.Projektna nastava
8.Mladi znanstvenici
9.Sportski klub
10.Crveni križ
Ostale aktivnosti:
Sudjelovanje na Međunarodnom danu zaštite životinja
Sudjelovanje na Zagrebačkom velesajmu-Sajam kućnih ljubimaca
Međunarodni sajam uzgajivača pernatih životinja:
Izložbe pasa i mačaka
Eco-etno
Sudjelovanje na sajmu Strchauingu u SR Njemačkoj – Sajam malih životinja
Rad učenika volontera u Udruzi «Krila» – terapijsko jahanje sa osobama sa invaliditetom
Sudjelovanje na Stočnom sajmu u Gudovcu
Suradnja s Lošinjskim rezervatom za dupine «Plavi svijet»
Rad u azilu za napuštene životinje u Dumovcu
Sudjelovanje u radu VETNNET-a (Veterinary European Transnational Network for Education and Training)
Suradnja s Kinološkim savezom