O školi

Riječ ravnateljice -

Inicijativa za obrazovanje srednjeg veterinarskog kadra pokrenuta je tek sedamdesetih godina prošlog stoljeća iako se prvi organizirani vid osposobljavanja pomoćnog veterinarskog osoblja javlja još 1886. godine kada je u Hrvatskoj osnovana potkivačka škola.

U suradnji s Veterinarskim fakultetom izrađeni su nastavni planovi i programi i napisani strukovni udžbenici . Do 1988. godine škola je bila u sastavu Poljoprivredno prehrambenog centra , a od 1991. godine Veterinarska škola postala je samostalna obrazovna ustanova . Školu je završilo preko 3 tisuće učenika , od kojih je više od pola nastavilo obrazovanje na Veterinarskom, Poljoprivrednom ili nekom drugom fakultetu ili na višim školama. To školu obvezuje da što kvalitetnije pripremi učenike za zanimanja zbog kojih je škola osnovana, ali i za potrebe nastavka obrazovanja.

Naša škola jedina je takva samostalna škola u Republici Hrvatskoj što nas obvezuje na stalnu modernizaciju školskog kurikuluma, osobito u praktičnom dijelu programa , koji će omogućiti edukaciju učenika temeljenu na stjecanju znanja i vještina prema standardima suvremene veterinarske prakse.

Stoga shvaćajući nove potrebe tržišta rada i cijeloživotnog obrazovanja, redovoto se rade revizije u svrhu modernizacije programa i uvode novi sadržaji u skladu s promijenjljivim potrebama gospodarstva.

Osnovali smo Udrugu veterinara u veterinarskim školama kako bi razmijenjivali iskustva i iznosili ideje za nove projekte u svrhu razvoja programa i usklađivanja s potrebama tržišta ali i razvijanja kvalitete obrazovanja u skladu s europskim standardima u obrazovanju veterinarskih tehničara.

Na podizanju kvalitete programa radimo i u sklopu Sektora za poljoprivredu, prehranu i veterinu, gdje se radi na pripremi novih programa u skladu sa europskim kvalifikacijskim okvirom, kako bi naši programi bili kompatibilni s europskim .

Aktivnosti škole su brojne, od sudjelovanja na tematskim izložbama, smotrama, sajmovima, kako domaćim tako i međunarodnim.Kao volonteri brojni naši učenici rade u azilima za napuštene životinje, u radu udruge „Krila“-terapijsko jahanje, u kinološkom savezu, u zoološkom vrtu, u udruzi ljubitelja životinja..

Surađujemo sa svim srednjom školoma u Hrvatskoj u kojima se realizira ovaj program te sa Biotehnološkim izobrazovalnim centrom u Ljubljani ,a od 2004. godine članovi smo europske udruge Vetnnet, udruge koja okuplja sve zemlje u kojima se ovaj program realizira. O aktivnostima ove udruge pogledajte na www.vetnnet.com

Brojne aktivnosti škole traže kontinuirano ulaganje prvenstveno u strukovne praktikume kako bi se učenicima omogućila edukacija koja će im osigurati konkurentnost i zapošljivost u novim promijenjljivim tržišnim uvjetima.

Europski natječaj za Grant shemu shvatili smo kao priliku za realizaciju naših ciljeva razvoja iz kojih je projektni tim škole najbolje ideje razradio u projektne aktivnost čiju je kvalitetu prepoznala Europska komisija i odobrila bespovratna sredstva .(Projekt VETVET) Rezultati naših projektnih aktivnosti nalaze se na www.vetvet.net

VETERINARSKA ŠKOLA ZAGREB – video zapis