Nastavni plan i program

GODIŠNJI FOND SATI

I  ZAJEDNIČKI DIO

____________________________________________________________________________________________

R.B.    NASTAVNI PREDMET                                         TJEDNI   BROJ  SATI
___________________________

___________________________________________________ I r.       II r.      III r.    IV r._________________

1.   HRVATSKI JEZIK                                                           3          3          3          3

2.   STRANI JEZIK                                                                2          2          2          2

3.   LATINSKI JEZIK                                                              2          1          /           /

4.   POVIJEST                                                                       2          2          /           /

5.   ZEMLJOPIS                                                                     2          1          /           /

6.   TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA                                 2          2          2          2

7.   MATEMATIKA                                                                  2          2          2          2

8.   FIZIKA                                                                            2          2          1          1

9.   KEMIJA                                                                           2          2          1          1

10.  BIOLOGIJA                                                                      2          2          2          1

11.  POLITIKA I GOSPODARSTVO                                             /           /           /           1

12.  RAČUNALSTVO                                                                2          2          /           /

13.  ETIKA / VJERONAUK                                                         1          1          1          1

-_____________________________________________________________________________________________

UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO                                                       24        22        14        14

______________________________________________________________________________________________

II POSEBNI STRUČNI DIO

_____________________________________________________________________________________________

R.B.     NASTAVNI PREDMET                                      TJEDNI  BROJ  SATI

I r.       II r.      III r.    IV r.

________________________________________________T+V___T+V__T+V__T+V______________________

14.  UVOD U VETERINARSKU STRUKU                    2          /              /           /

15.  UZGOJ DOMAĆIH ŽIVOTINJA                             1+1      1+1      1+1      1+1

16.  ANATOMIJA I PATOLOGIJA                               1+1      2+2        /            /

17.  FUNKCIJE ŽIVOTINJSKOG ORGANIZMA             /           2+1        /            /

18.  OSNOVE PARAZITSKIH BOLESTI                       /           /           2+1         /

19.  LOVSTVO                                                           /           /       1,5+0,5       /

20.  LIJEKOVI I OTROVI                                             /           /           1+1         /

21.  ANIMALNA HIGIJENA                                         /           /           1+1         /

22.  MALE ŽIVOTINJE                                                /           /           2+1         /

23.  UNUTARNJE BOLESTI DOM. ŽIVOTINJA             /           /              /        2+1

24.  MIKROBIOLOGIJA  I ZARAZNE BOLESTI             /           /           2+1       2+1

25.  PORODILJSTVO I U.O.                                         /           /             /         2+1

26.  OSNOVE KIRURGIJE                                            /           /             /         2+1

27.  HIGIJENA NAMIRN. ANIM. PORIJEKLA               /           /             /         2+1

28.  PRAKTIČNA NASTAVA                                       3          3            3          2

______________________________________________________________________________________________

UKUPNO   STRUČNI   DIO                                         9          12        20        19

S V E U K U P N O                                                     33        34        34        33

______________________________________________________________________________________________

STRUČNA PRAKSA                                                    4O s #

______________________________________________________________________________________________