Projekt samovrednovanje strukovnih škola

VŠZ odazvala se na javni poziv školama čiji je nositelj NCVVO (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja) u kolovozu 2012. godine za sudjelovanje u projektu samovrednovanja svih srednjih škola u Hrvatskoj. Cilj ovog projekta je sustavno praćenje i unapređenje kvalitete rada svih škola pa i naše u kojoj se odvija program obrazovanja veterinarskog tehničara.

Našoj školi dodijeljen je suradnik Mreže, Violeta Grilec, dipl. ing, kolegica iz Prehrambeno tehnološke škole, koja je tijekom prvog sastanka pružila kolegijalnu pomoć i podršku Timu za kvalitetu. Sastanak je održan 21.12. 2012 godine u radnom, poticajnom, produktivnom i opuštenom ozračju, a tijek razgovora pomogao nam je u uočavanju prednosti i nedostataka, u poticanju na rad a i daljnje unapređenje kvalitete i konačno u izradi Razvojnog plana za 2012/2012 šk. godinu.

Tim za kvalitetu